Preskočiť na obsah

Výskumné projekty / štúdie/ analýzy

Výsledky sebaposudzovacích škál účastníkov výskumu akútnej stresovej poruchy, depresie a úzkosti u zdravotníckych pracovníkov 2020/2021

Výsledky z prvej fázy výskumu (jún 2020)

Identifikačné číslo:PHQ-9-SK (depresívna sympt.):GAD-7 (úzkostná sympt):SQASP (symptómy akútnej stresovej poruchy):Odporučenie:
939597minimálnamiernaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptomy, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
836102stredne ťažkávážnaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, znovuprežívanie, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
429007stredne ťažkástrednáklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
110923mierna, dystýmiastrednáklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
231986miernamiernaklinicky nápadné hodnoty, disociačné sympómy, znovuprežívaniekontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
198655miernamiernaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, vyhýbanie, znovuprežívaniekontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
930217vážnastredne ťažkáklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, vhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
395839stredne ťažkávážnaklinicky nápadné hodnoty: vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
272727mierna, dystýmiastredne ťažkáklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, znovuprežívanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
661207stredne ťažkámiernaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
192837stredne ťažkástredná úzkosťklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, znovuprežívanie, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
715115mierna, dystýmiamiernaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, znovuprežívanie, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
140515ťažkámiernaklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, vhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
875722stredne ťažkávážnaklinicky nápadné hodnoty: vyhýbanie, znovuprežívanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
347816ťažkástredne ťažkáklinicky nápadné hodnoty: disociačné symptómy, znovuprežívanie, vyhýbanie, zjavná úzkosťkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
640795ťažkávážnabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
427685mierna, dystýmiaminimálnabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
458910stredne ťažkáminimálnabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
616028stredne ťažkámiernabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
170660stredne ťažkávážnabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
850812stredne ťažkáminimálnabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
258811ťažkástredne ťažkábez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
638436stredne ťažkástredne ťažkábez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
210367stredne ťažkámiernabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
221990stredne ťažkástrednábez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
59847mierna, dystýmiastredne ťažkábez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
150771mierna, dystýmiastredne ťažkábez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
170458stredne ťažkámiernabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
131985mierna, dystýmiamiernabez klinicky nápadných hodnôtkontaktujte nás, vyhľadáme Vám odbornú pomoc vo Vašej blízkosti: psychologinbb@gmail.com / predmet: Výsledky výskumu
Poznámka: V zozname sú uvedení len tí respondenti, ktorí si vytvorili svoj 6-miestny kód a my sme u nich namerali klinicky nápadné výsledky. Respondenti, ktorí si kód nevytvorili v zozname výsledky uvedené nemajú. A zároveň v zozname nie sú ani responedenti, ktorých výsledky zodpovedali klinicky nenápadným hodnotám výsledku (skrátka, ich výsledky boli OK).
 
Výsledky výskumu všeobecne: 
Na základe výskumu  Mgr. Matúša Kucbela, doc. Miloša Šlepeckého, Dr. Kataríny Jandovej, po skončení prvej vlny pandémie (2020), bolo zistené, že:
 
– symptómy akútnej stresovej reakcie boli potvrdené u 70% percent zdravotníckych pracovníkov, ktorí prišli do kontaktu s pacientmi nakazenými vírusom COVID-19;
– skúmaná skupina zdravotníckych pracovníkov, u ktorých sa objavila akútna stresová porucha, vykazuje u 80% respondentov zároveň významné zhoršenie ich nálady (depresia);
– v celej výskumnej vzorke zdravotníkov je to 23% respondentov, ktorí vo svojom prežívaní popisujú depresívne ťažkosti, odhliadnuc od toho či pracovali alebo nepracovali s pacientmi nakazenými vírusom COVID-19;
– u 77% respondentov sa objavili pocity únavy s nedostatkom energie a problémy so spánkom;
– k zníženiu záujmu o aktivity a radosti dochádza u 46% zdravotníkov  a u 57% z nich sa objavila zhoršená, depresívna nálada s pocitmi beznádeje.

1) V ranných správach z 20.10 2020 v RTVS sa podrobne venujeme výsledkom zistení nášho výskumu (od 13. minúty): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/246161#788
 
2) Tlačová beseda premiéra a ministra zdravotníctva, kde reagujú na výsledky nášho výskumu (od 1 hod. 4 minúta): https://www.ta3.com/clanok/1195012/tb-i-matovica-a-m-krajciho-o-zapojeni-zdravotnikov-do-testovania.html?fbclid=IwAR2MyQXvVCWBu5KYpAFDU_6pZ-s2_zgSGRqygsQDZ2LQQ-k89ebFsVr58eU
 
 
7) Televízne noviny na TV Markíza: zhruba od 15. minúty: